Wybór węgla na opał: Jak rozpoznać Dobry Węgiel?

Nie sposób dokonać rzetelnej oceny jakości węgla nieuzbrojonym okiem. Oczywistością jest, że ważne parametry paliwa można określić wyłącznie w procesach badawczych. Niemniej dobry jakościowo węgiel posiada pewne znaki szczególne. Oto najprostsze zasady (pamiętajmy jednak, że nie zastępują one certyfikowanych badań):

  • im kolor węgla bardziej nasycony, a brykiet błyszczący, tym większa kaloryczność,
  • białe paski na bryłach węgla oznaczają przerost kamienia, co przekłada się na powstanie dodatkowego popiołu,
  • węgiel mokry utrudnia palenie, a jego waga rośnie, co wpływa na cenę.

Poten­cjalne pułapki przy zakupie węgla.

Wszyscy potencjalni klienci (poza mieszkańcami Śląska) mają dwie opcje zakupu węgla:

  • zakup w skła­dzie opału, czyli lokal­nej insty­tu­cji han­dlu­ją­cej węglem, o mniej lub bar­dziej ugrun­to­wa­nej pozy­cji ryn­ko­wej i reno­mie. W praktyce oznacza firmę, w której dostawca i sprzedawca jest jednym podmiotem. Najczęściej oferują one węgiel prosto z kopalni, przeważnie niesortowany.
  • zakup w skle­pach inter­ne­to­wych z opa­łem, które są coraz powszechniejsze, a ich ilość rośnie. W przypadku korzystania z ich oferty możemy liczyć na węgiel zgodny z parametrami, bowiem firmy go oferujące muszą dbać o renomę, którą w Internecie bardzo szybko można utracić. Pewnym problemem jest jednak wysoki koszt dostawy, który przy zamówieniu 2 – 3 ton sięga średnio kwoty 150 zł.

Niestety, pomimo wdrażania różnego rodzaju procedur wciąż można trafić na nieuczciwych dystrybutorów. Do najczęstszych działań o charakterze nielegalnym należą m. in.:

  • sprze­daż węgla zagra­nicz­nego (najczęściej gorszej jakości) jako polskiego,
  • fałszywe podnoszenie jego jakości,
  • odsiewanie (np. miału) i sprzedawanie go jako ekogroszku,
  • mieszanie miału z pia­skiem lub ziemią lub dodawanie go do większych sortymentów,
  • oszustwa podczas ważenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *